Nya standarder för förpackningar

Publicerad
2013-04-29
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna med. Standarderna tar upp optimering av förpackningssystem och hur förpackningar bäst kan återanvändas, återvinnas eller bli till ny energi.
Sverige har lett arbetet tillsammans med Kina och de nya standarderna finns tillgängliga hos SIS, Swedish Standards Institute.

 Nya standarder för förpackningar
Inger Hellborg.

Förpackningar ska vara funktionella, de ska ibland vara mycket tåliga och de ska allt som oftast locka till köp. Men de behöver också vara utformade på ett resurseffektivt sätt med hänsyn till miljön både före och efter användningen.

– När utvecklarna på Tetra Pak ska utforma en ny förpackning är miljöaspekterna invävda i processen från början, bl a när det gäller materialval och funktioner.
– Vi ställer stora krav på våra förpackningar och tänker igenom allt från hur de tål transporter till hur lättöppnade de är. Och genom hela arbetet finns miljöaspekterna med som en röd tråd, säger Inger Hellborg miljöexpert i Tetra Paks globala organisation.

Standarderna riktar sig till alla företag som förpackar sina varor, t ex inom dagligvaruhandeln och elektronikbranschen. Redan tidigare fanns riktlinjer på europeisk nivå, men nu kan en tillverkare använda samma globalt accepterade kriterier oavsett var produktionen sker.

– Tetra Pak har produktion i mer än 40 länder och försäljning i betydligt fler länder än så. Då är det viktigt att vi har en enhetlig struktur som gör att vi kan bli ännu bättre på att reducera förpackningarnas miljöpåverkan och underlätta återvinningen, säger Inger Hellborg.

Deltagare i det svenska arbetet är IKEA of Sweden, Rexam, Billerud Korsnäs, Innventia, Föreningen Medveten Konsumtion, Tetra Pak, Duni, Skogsindustrierna, Mondi Dynäs och Nah Consulting.
Standarderna för förpackningar och miljö har nummerserie ISO 18601-18606 och finns att köpa hos SIS.