Nya regler om säkrare leksaker

Publicerad
2012-10-31
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Kemikalieinspektionen kommer under åren 2012 och 2013 att driva projektet; En effektiv och ökad marknads-
kontroll av farliga ämnen i leksaker och barnartiklar.Projektet är ett samarbete mellan Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket och är en del av Handlingsplanen för en giftfri vardag.

Det har kommit nya strängare EU-regler om leksakers säkerhet och de delar som handlar om kemiska ämnen i leksaker börjar gälla sommaren 2013. Övriga regler genomfördes i svensk lagstiftning redan den 20 juli 2011.
I projektet kommer myndigheterna att kontrollera att de nya reglerna följs genom tillsynsbesök och varuprover. Företagen kommer också att få visa hur de arbetar för att följa övriga regler som finns om kemikalier i leksaker,
till exempel Reach-förordningen och RoHS-direktivet.

Våren 2012 kommer leksaker att hämtas in från ett tjugotal företag. Leksakerna ska sedan analyseras och genomgå provning under sommaren. Under hösten kommer myndigheterna att göra uppföljande besök hos företagen då deras systematiska arbete för att uppfylla reglerna kommer att inspekteras.

I projektet kommer myndigheterna även arbeta gemensamt för att ta fram riktad information till branschen angående leksakers säkerhet. Informationen kommer att vara både webbaserad och bestå av informationsträffar.

Säkrare leksaker

Mer info; leksaker@konsumentverket.se