Försäkring för kompanjonskap

Publicerad
2012-10-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Det är vanligt att två eller fler kompanjoner startar företag tillsammans. Gör man det är det bra att redan från början vara överens om vad som gäller. Utredningar visar, att genomsnittstiden för ett kompanjonskap är ca tre år.

Att upplösa ett kompanjonskap eller att förlora en kompanjon kan, förutom att man förlorar en vän och kollega, innebära stora ekonomiska konsekvenser för övriga delägare. Det kan till och med gå så långt att bolaget måste avvecklas.

Tråkiga konsekvenser
Som tur är finns det möjligheter att skydda sig mot den typen av konsekvenser, men långt ifrån alla tar sig tid att sätta sig in i vad som krävs. Det finns ett flertal olika lösningar på problemet, ofta kopplat till en försäkring. Vilken lösning som är mest lämplig beror på hur ägarkonstellationen ser ut och i vilken utsträckning man har behov av att skydda sig.

– Tyvärr måste man som kompanjoner planera och förbereda sig på det värsta, säger Kerstin Olsson på Länsförsäkringar Södermanland.
– Om det händer något finns det då spelregler som man varit överens om från början.

Fåmansbolag med flera delägare måste bl a avgöra hur ägarfrågan ska lösas om någon av delägarna avlider, blir invalidiserad eller skiljer sig. Dör en delägare måste t ex de andra delägarna lösa ut den avlidnes arvingar, men kanske också nyanställa en person. Genom olika former av riskförsäkringar kan en sådan situation klaras av utan att det får några konsekvenser för vare sig verksamheten eller de kvarvarande delägarna.

I alla situationer är riskförsäkringar inte tillämpliga. Då måste istället ett kapital finnas uppbyggt i företaget. En skilsmässa eller att en delägare helt enkelt vill sluta kan vara en händelse, där kapital måste finnas tillgängligt.
Det kapitalet bygger man med fördel upp med hjälp av en kapitalförsäkring.

För att avgöra vilken typ av försäkring som är mest lämplig så bör delägarna ta kontakt med en rådgivare på sitt försäkringsbolag, revisionsbyrå eller bank. Det är många parametrar som ska tas hänsyn till – inte minst skattekonsekvensen. Ju tidigare den kontakten tas desto lättare är det att hitta en lösning som alla delägare kan enas om.

Överens redan innan
Vad som till och med är viktigare än att skaffa sig rätt försäkringslösning, är att man är överens om vilka regler som gäller för kompanjonskapet. Genom ett kompanjonavtal kan ni reglera framtida händelser på ett tryggt sätt. Även här är det viktigt att vara tidigt ute för att undvika problem längre fram. Det finns en mängd mallar för kompanjonavtal på marknaden, de mallarna bör användas med stor försiktighet.

Det är också viktigt att det finns en sk hembudsklausul i bolagsordningen. Denna klausul säkerställer, att det är rätt personer som kan köpa aktierna och därmed behålla kontrollen över bolaget. Därför bör man ta kontakt med en jurist, som är specialiserad på ämnet. Även om det kostar en slant så undviker ni framtida problem som vida kan överstiga arvodet till juristen.