Nya metoder minskar spill

Publicerad
2012-05-31
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

En ny standard ger industrin verktyg för att analysera materialspill och onödig energianvändning. Standarden är internationell och ska kunna användas i alla verksamheter, men framförallt inom tillverkningsindustri.

SIS, Swedish Standards Institute har samlat de svenska intressenter som varit med i arbetet.Tanken är att en sys-
tematisk analys av kostnader för olika typer av materialspill ska leda till effektivare material- och energianvändning inom industrin.

– Många företag arbetar redan med det här, men den nya standarden underlättar och systematiserar arbetet. Inne-
hållet är konkret och ger företagen nya verktyg, säger Raul Carlson, från forsknings- och utvecklingsinstitutet Viktoriainstitutet och svensk expert i den internationella arbetsgruppen.

Initiativet kom från början från företaget Canon i Japan, men även mindre företag har nytta av metoderna, enligt Raul Carlson.

– Många tillverkare, till exempel underleverantörer till bilindustrin, kan ha nytta av verktygen och metoderna för att kvantifiera kostnader för spill, säger han.

Raul Carlson

Minska materialspill
Produktionskostnader har ibland redovisats mer eller mindre som en klumpsumma, enligt Karin Bagge, projekt-
ledare på SIS. Det har inneburit att det varit svårt att specifikt analysera kostnaderna för materialflöden. Material-
flödena i det här fallet omfattar allt från produktdesign till produktion och kvalitetskontroll. Metoderna i standarden täcker in de olika momenten i produktionen och ger en vägledning om hur företagen kan minska materialspill.

– Det är lättare att sänka kostnaderna när man ser de olika kostnaderna specificerade. Om man sänker sina kostnader med hjälp av minskad energianvändning eller mindre materialspill så innebär det också en miljövinst, säger Karin Bagge.

De kostnader som skulle kunna minska är t ex materialkostnader, systemkostnader, processkostnader, kostnader för avfallshantering och energikostnader. Standarden som heter; Miljöledning – redovisning av materialflödeskost-
nader (SS-EN ISO 14051) är ett komplement till andra standarder i ISO 14000-serien för miljöledning.