Ftalater vanligt vid textiltryck

Publicerad
2010-01-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Tryckerier som gör textiltryck använder fortfarande färger som innehåller ftalater som mjukgörare. Detta visar en tillsynskampanj som Miljöförvaltningen i Stockholm.Under kampanjen i april och maj 2009 besökte Miljöförvaltningen hela tretton tryckerier som trycker på textiler. Tolv av dessa använde färger som innehöll ftalater. Det trettonde använde sannolikt också färger som innehöll ftalater, men saknade dokumentation om detta. Syftet med kampanjen var att kontrollera användningen av mjukgörare i textilfärgerna och att se om det finns alternativ.

Inte överraskande

Miljöskyddsinspektör Lena Embertsén menar, att resultatet inte är överraskande.

– Nej, vi visste att det fanns. Det som är glädjande är det finns alternativ och att tryckerierna känner till detta, säger hon.

De färger som är vanligast är pvc-baserade och innehåller ftalaterna BBP och DNIP. BBP tillhör en de allra värsta mjukgörarna och är förbjuden i leksaker och i barnvårdsartiklar. När det gäller textiler så lösgörs ftalaterna när man tvättar plagget och de finns dessutom i textildammet. Spridning sker sedan bl a till reningsverkets slam.

Leverantörerna har en viktig roll

Leverantörerna spelar en stor och viktig roll, där tryckerierna i mångt och mycket litar på att de får information om att det faktiskt finns alternativ.

– När vi pratat med några leverantörer så tycker en del att det faktiskt vore enklare om det fanns ett förbud. De skulle då kunna lansera de alternativa färgerna på lika villkor. De vill ha tydliga regler, säger Lena Embertsén.

Tillsynskampanjen ingår i ett textilprojekt som genomförs i samarbete med Göteborg och Malmö. I projektet ingår också att undersöka vilken kunskap detaljhandeln har om vilka skadliga kemikalier som finns i de textiler man säljer.

Text: Uffe Berggren, Grafiska Galaxen